Vyučující

Mgr. Hana Chlebečková  –  PPK

Mgr. Dobruše Fajkusová     Mgr. Jana Heimová     Mgr. Tereza Müllerová     Mgr. Dalimil Šebesta
Mgr. Jana Tabášková          Mgr. Jakub Tomáš      Mgr.  Šárka Unucková, Ph.D.

Výuka anglického jazyka

Pro výuku studentů osmiletého gymnázia používáme řadu English Plus 2. vydání, která přivádí žáky hravou a zábavnou formou v kvartě na úroveň pre-intermediate.

Studenti čtyřletého studia dobírají učebnice ucelené sady Oxford Maturita Solutions 3rd edition v rozsahu Pre-intermediate až Upper-intermediate dle úrovně jednotlivých skupin.

Nově letos najíždíme na nejmodernější učebnice nakladatelství Macmillan Gateway to the world B1 a B2. U osmiletých tříd jsou to rovněž učebnice Gateway to the world, jen vyšší úroveň B1+ a B2+. Učebnice jsou zároveň přípravou na Cambridžské zkoušky FCE a CAE, které jsou u našich studentů čím dál oblíbenější, neb jsou nadřazeny zkoušce maturitní a jejich úspěšné složení umožňuje náhradu maturity z jazyka anglického.

Gateway to the World B1 Student´s Book with Student´s App and Digital Student´s Book : 9781380042699

Gateway to the World B1+ Student´s Book with Student´s App and Digital  Student´s Book od 437 Kč - Heureka.cz Gateway to the World B2 Student´s Book with Student´s App and Digital Student´s Book : 9781380043085

Studenti mají možnost se rok nebo dva před maturitním ročníkem přihlásit do semináře Konverzace v anglickém jazyce, jehož cílem je vedle jiných příprava k úspěšnému absolvování maturitní zkoušky. Se zlepšující se jazykovou vybaveností studentů funguje v posledních letech také dvouletý seminář s názvem Anglický jazyk – příprava na FCE. V některých třídách víceletých gymnázií jsou studenti připravování na tuto zkoušku přímo v hodinách angličtiny. FCE neboli First Certificate in English je mezinárodně uznávanou zkouškou prověřující četbu, psaní, poslech a konverzaci v angličtině, kterou organizuje jazyková škola Cloverleaf.

Naše škola se každoročně účastní mnoha anglických soutěží a pořádá v rámci projektů výměnné pobyty i poznávací zájezdy do zahraničí – proběhly úspěšné vzdělávací exkurze do Londýna a okolí či Skotska. Pravidelně se připravujeme na mezinárodní soutěž EU Best in English – Angličtinář roku, kde se naši žáci umisťují na předních pozicích. Oblíbený je i turnaj v anglickém Scrabble a spousta jiných soutěží nejen konverzačního charakteru. Těšíme se na anglická divadelní představení.

Další možností procvičení anglického jazyka je zapojení se do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+. Jedná se o spolupráci partnerských škol ze Slovenska, Polska, Rumunska a Španělska. Na mezinárodních projektech pracujeme již od roku 2007, a stali jsme dokonce koordinující školou.

Akce a soutěže
  • Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ mají naši učitelé možnost cestovat a strávit tak dva týdny v zahraničí, např. v irském Dublinu, Corku, severoanglickém Scarborough, na Maltě, Kypru, ve španělské Malaze, francouzském Vichy nebo u Bodamského jezera v Německu. Kurzy bývají zaměřeny nejen na rozvoj jazykových kompetencí, ale rovněž na reálie, literaturu a historii dané oblasti, nové trendy ve výuce, metodiku a didaktiku. Nové zkušenosti určitě pomohou v plánovaném zavádění metody CLIL na naší škole, která vnáší cizí jazyk do nejazykových předmětů. Na tuto metodu budeme učitele připravovat i díky novému projektu tzv. šablon za finanční podpory ze strany Ministerstva školství.
  • Od září 2019 probíhá na naší škole pravidelná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, která bude i nadále pokračovat, a to díky finanční podpoře z Moravskoslezského kraje z projektu podpory jazykového vzdělávání. Těšíme se na sympatického lektora z Floridy Alana Jannetta, který povede konverzační hodiny.
  • Již tradičně probíhají na našem gymnáziu školní kola překladatelských soutěží pořádaných univerzitami v Ostravě i Olomouci.
  • Na konci listopadu se již tradičně účastníme mezinárodní on-line soutěže v angličtině Best in English Contest.
  • Společně s patnácti dobrovolníky z USA, jsme v roce 2020 odstartovali další konverzační projekt – English Conversation Partners. Dobrovolnický projekt funguje třetím rokem a naši studenti se do něj velmi rádi zapojují.
  • Hojné jsou i konverzační soutěže v jazyce anglickém na různých úrovních. Na rozmanitá témata diskutují nejlepší z nejlepších napříč třídami.
  • Školní i oblastní kola organizujeme  při kláních o nejlepší z nejlepších v anglické verzi hry Scrabble.
  • V květnovém týdnu se studenti nižšího gymnázia každoročně a s nadšením účastní soutěže Jazyky hrou.

Velmi často se můžeme chlubit tím, že naši studenti získávají příčky nejvyšší. Když tomu tak není, říkáme si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se s nadšením a radostí ze hry.

        Za PK AJ Mgr. Hana Chlebečková