Vyučující

Mgr. Fajkusová DobrušePPK
Mgr. Adamovská Petra
Mgr. Dočkalová Eva
Mgr. Chlebečková Hana
Mgr. Kyjovská Kateřina, Ph.D.
Mgr. Mokrošová Sylva
Mgr. Sedlařík Jiří

Výuka českého jazyka a literatury

Povinný maturitní předmět pro všechny studenty – jazyk český a literatura se vyučuje ve všech ročnících víceletého i čtyřletého typu studia, s dotací 3 hodiny týdně v 1. – 3. ročníku a v posledním – maturitním ročníku s dotací 4 hodin, zahrnující intenzivní maturitní přípravu a s vyšší dotací hodin v jednotlivých třídách nižších ročníků víceletého studia prima – kvarta, zahrnující dělené hodiny praktické průpravy českého jazyka a literatury.

Doporučená literatura

Studenti primy až kvarty používají komplet učebnic Český jazyk pro 6., 7., 8. a 9. ročník ZŠ podle RVP, Pracovní sešit k příslušné učebnici českého jazyka, Čítanka pro 6., 7., 8. a 9. ročník podle RVP z nakladatelství SPN a Literární výchova pro 6. – 9. ročník podle RVP, rovněž nakladatelství SPN. Výuka slohu a literatury je pak doplňována tituly z nakladatelství Taktik.

Maturitní zkouška

Pro studenty I. – IV. ročníku byla zvolena řada učebnic a pracovních sešitů Český jazyk pro SŠ 1 až 4 a řada  učebnic a pracovních sešitů Nová literatura pro SŠ 1 až 4 – učebnice, pracovní sešit a čítanka nakladatelství Taktik. 

Pro přípravu k maturitní zkoušce byla  vybrána jako doporučená studijní literatura  učebnice Maturita  z jazyka českého z nakladatelství Didaktis. Uvedená učebnice obsahuje v jednotlivých sešitech zásadní informace ke všem třem částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a praktické příklady, např. několik verzí didaktického testu, rozbor ukázek k ústní části ad. Byla  vyhotovena školní kritéria pro  vypracování písemné práce a konání ústní zkoušky a jsou dostupná v sekci MATURITA.

Všichni vyučující předmětu jazyk český a literatura jsou vyškolenými hodnotiteli písemných prací a  ústní části maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury,  někteří  s rozšířenou specializací PUP.

Akce a soutěže

Soutěže
 • literární soutěž Evropa ve škole
 • literární soutěž Náš svět
 • literární soutěž Cena Ivony Březinové
 • literární soutěž Čapkoviny
 • Literární klání fantasy, sci-fi a hororu
 • Literární osvěžení
 • Jablonecká literární soutěž
 • literární soutěž SIGU MENSY ČR
 • literární soutěž Máme rádi přírodu hnutí Brontosaurus
 • Olympiády v jazyce českém
 • přehlídky dětské recitace a recitace pro studenty SŠ
 • Česká lingvistická olympiáda pro studenty středních škol
Akce aktivity
 • školní časopis Komár
 • literárně výtvarná soutěž Malovaný svět – Strom
 • přípravné kurzy pro uchazeče o studium
 • půjčovní služba školní knihovny

Mgr. Dobruše Fajkusová