Vyučující

Mgr. Sedlařík Jiří – PPK
PhDr. Šimek Petr
Mgr. Kyjovská Kateřina, Ph.D.

Výuka dějepisu

Předmět dějepis se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. Učivo dějepisu je rozděleno na pravěk, starověk, středověk, novověk a moderní dějiny. Na nižším i vyšším stupni se dějepis vyučuje dvě hodiny týdně. Studenti 3. a 4. ročníku si mohou zvolit dějepisný seminář.

Doporučená literatura

V primě, sekundě, tercii a kvartě studenti používají novou řadu učebnic Dějepis 6  z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Dějepis 7 z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, Dějepis 8 z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA a Dějepis 9 z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA. Učebnice jsou doplněny pracovními sešity. Ve vyšších ročnících osmiletého studia a ve čtyřletém studiu se studenti učí z učebnic Dějepis 1 pravěk a starověk, Dějepis 2 středověk a raný novověk, Dějepis 3 novověk a Dějepis 4 nejnovější dějiny, všechny učebnice jsou z nakladatelství SPN.

Učebnice pro nižší stupeň gymnázia
Učebnice pro vyšší gymnázia

Akce a soutěže

Naši studenti se každoročně aktivně zapojují do mnoha dějepisných soutěží a projektů. Mezi nejvýznamnější soutěže patří Dějepisná olympiáda a regionální dějepisná soutěž Slezský historický pohár. Naše škola je zapojena do projektu Příběhy bezpráví, který je určen pro studenty 4. ročníku.

Pro studenty budou také připraveny vzdělávací exkurze, které se uskuteční v průběhu školního roku.

Mgr. Jiří Sedlařík