Vyučující

Mgr. Eva Dočkalová – PPK
Mgr. Martina Vykrentová

Výuka francouzského jazyka

Francouzský jazyk se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia s tříhodinovou dotací týdně. Ve čtvrtém ročníku a v oktávě mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z francouzského jazyka, jehož obsahem je:

 • Příprava k maturitě z francouzského jazyka
 • Reálie francouzsky mluvících zemí
 • Rozšíření slovní zásoby
 • Získání pohotovosti při vyjadřování

V kvartě, kvintě či v sextě osmiletého studia, ve druhém a třetím ročníku čtyřletého studia mohou žáci navštěvovat volitelný kroužek Příprava na mezinárodní zkoušky z jazyka francouzského DELF A1/A2.

Doporučená literatura

Osmileté gymnázium:

 • Amis et Compagnie 1 (prima)
 • Le français entre nous plus 2 – 3 (sekunda – kvinta) – úroveň A1 – A2
 • On y va! 3 (sexta – oktáva) – úroveň B1 – B2

Amis et Compagnie 1 – 4 : Čtyřdílný kurz francouzštiny pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií ve věku 11-15 let. Je zde vyprávěn příběh 4 hlavních hrdinů prostřednictvím komiksu. Metoda se snaží vést k mluvenému projevu a komunikaci. Jednotlivé díly žáky vedou od začátečníků až na úroveň B1 (středně pokročilí). Každý díl obsahuje materiály pro 50-80 hodin výuky.

Le français ENTRE NOUS plus 2 / 3 – vlastní název učebnice Francouzština MEZI NÁMI není zvolen náhodně. Měl by vyjadřovat pevné zakotvení tohoto jazyka v dnešním světě, a také to, že učebnice klade důraz na opravdovou komunikaci ve třídě a je užitečným i zábavným společníkem při získávání znalostí v oblasti kultury frankofonních zemí a Evropské unie a také důležitých dovedností nejen v oblasti komunikace ve francouzštině, rozvíjí komunikaci ve francouzštině i na základě zkušeností z jiných jazyků a kultur zahrnuje mezipředmětové vztahy, zejména s angličtinou obsahuje atraktivní komiks, projekty, písničky, hry atd.

Čtyřleté studium:

 On y va! 1 – 3 (A1 – B1/B2) – Aktualizovaná, moderně pojatá učebnice francouzštiny pro střední školy založená na srovnání tohoto cizího jazyka s češtinou. Sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní i jazykové kompetenci a seznámit s reáliemi frankofonních zemí. On y va! je vzhledem k značnému rozsahu cvičení a nahrávek vhodnou pomůckou i pro samouky a pro výuku v nejrůznějších kurzech, včetně kurzů pro dospělé. Součástí učebnice jsou dvě audio CD.

 

Studijní pobyty, soutěže a jiné akce

Studijní pobyty pro učitele francouzštiny – program Erasmus+

 • Díky finanční podpoře z programu Erasmus+ mají i naši učitelé francouzštiny možnost vycestovat a strávit tak dva týdny v zahraničí, ve francouzském Grenoblu, Vichy, Aix-en-Provence, Nice… Kurzy bývají zaměřeny nejen na rozvoj jazykových kompetencí, ale rovněž na reálie, literaturu a historii dané oblasti, nové trendy ve výuce, metodiku a didaktiku. Nové zkušenosti určitě pomohou v plánovaném zavádění metody CLIL na naší škole, která vnáší cizí jazyk do nejazykových předmětů.

Studijní pobyty ve Francii – program “Rok ve Francii” pro studenty ve věku 15 až 17 let

 • Středoškoláci z Moravskoslezského kraje mají příležitost strávit jeden školní rok na francouzském lyceu ve Francii v regionu Grand-Est (partnerský region Moravskoslezského kraje). Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy, absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni. 
 • Všichni naši žáci, kteří se hlásili do tohoto programu, prošli výběrovým řízením a strávili tak jeden školní rok ve Francii: Ellen KOKOŠKOVÁ a Alexandra KRČMÁŘOVÁ (2018/19), Adrien BOJCEŇUK (2019/20) a Lucie ŽIDKOVÁ (2022/23).

Spolupráce s Alliance Française d’Ostrava

 • Spolupracujeme s Alliance Française d’Ostrava, účastníme se kulturních akcí pořádaných touto institucí (Francouzský podzim, Dny frankofonie, Francouzské snídaně pro školy…).

Románský den

 • Akce pořádaná naší školou, na které studenti učící se románským jazykům – čili francouzštině a španělštině – sobě navzájem představují jejich kouzlo jinou formou, než při učení se v běžných hodinách.

Festival “Umím francouzsky – “Je sais faire en français”

 • Již tradiční francouzský festival “Umím francouzsky” každoročně pořádaný v měsíci březnu Gymnáziem J. Božka v Českém Těšíně. Jedná se o kulturní akci pro frankofily. Studenti francouzštiny zde předvedou svá vystoupení: recitace či písně, divadelní představení, skeče, adaptace známých pohádek, balet…

Rodilí mluvčí ve výuce

 • Příležitostně mají žáci, kteří studují francouzštinu, možnost “ověřit” si své znalosti v hodinách s rodilým mluvčím: ředitel Francouzské aliance v Ostravě, Anne-Christine Trochut-Průša, učitelka francouzštiny, Viviane Vernimmen (Belgičanka), učitelka francouzštiny.

Soutěže

 • Školní kola překladatelských soutěží pořádaných univerzitami v Ostravě i Olomouci.
 • Konverzační soutěž v jazyce francouzském pořádaná Gymnáziem a Obchodní akademií v Orlové – březen
 • Olympiáda v jazyce francouzském – březen 
 • Jazyky hrou – květen

Školní zájezdy

 • Jižní Francie a Katalánsko
 • Paříž, Londýn