Vyučující

Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D. – PPK (prima, sekunda, tercie, kvarta, 1.B, septima, oktáva)
Mgr. Alexandra Bouchalová
Mgr. Monika Bouchalová (3.A, 3.B, 4.A, SeF)
PaedDr. Vít Tomis (1.A, kvinta, 2.A, sexta)

Výuka fyziky

Předmět fyzika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. Na povinnou výuku navazuje ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia resp. v osmém ročníku osmiletého studia volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky.

Hodinové dotace v závěrečných ročnících jsou 2 – 3 – 3 – 2, z toho ve druhém a třetím ročníku, resp. sextě a septimě, je jedna hodina vyčleněna na teoretická a praktická cvičení. Studenti při nich využívají také laboratorní sešity vydané díky projektu „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“.

Co učíme? V prvním ročníku začneme rovnoměrným pohybem vtahovat někdy sebevědomé a někdy vyděšené nováčky do středoškolského režimu studia. Brzo zvýšíme tempo při zrychleném pohybu. Někomu se pak z toho všeho zatočí hlava – na řadě je pohyb po kružnici. Těm studentům, kteří dosud setrvali v klidu nebo jen v rovnoměrném pohybu vpřed, nakonec dojde, že silou (vůle) lze vyřešit hodně problémů a začnou si vážit 2. Newtonova zákona.
A jestli ani zákon síly s nimi nepohne, tak reakce kantorů bude plně odpovídat 3. pohybovému zákonu. V další kapitole se studenty vykonaná poctivá práce přemění v (intelektuální) energii, která jim pak umožní bezproblémový pohyb v gravitačním poli našeho gymnázia. Až se začne blížit léto, probereme hydromechaniku a aerodynamiku, abychom se připravili na prázdninové dovádění v rybníku, na koupališti nebo v moři (a na případnou cestu letadlem tam či zpět).

V druhém ročníku začnou studentům taneční. Proto je seznámíme se strukturou látek – jak se z chumlu dětí shromážděných v předsálí tanečního parketu postupně vykrystalizují milé slečny a mladí gentlemani vytvářející (nejčastěji) dvouatomové molekuly. Se začátkem zimy se zaměříme na termiku – jak se zahřát i bez uhlí a rumu. V dalších měsících prozkoumáme kapaliny a plyny. Studenti jsou již v plné formě a ke konci roku kmitají a vlní se nejen v hodinách fyziky.

Ve třetím ročníku se zaměříme na elektřinu. Ano, to je to, co kope. Ale my využijeme hlavně kladné vlastnosti záporných elektronů. Navážeme vysvětlením magnetických jevů. Hodně dvojic si tak potvrdí, že to, co je k sobě přitahuje, není magnetismus.

A v maturitním ročníku? Při probírání optiky je zřejmé, že pohled na toto učivo optikou žáka může být dost odlišný od pohledu optikou pedagoga. Naštěstí následuje teorie relativity, ve které se relativní pohledy na problematiku vyloženě vyžadují. Pak se mrkneme do mikrosvěta. Panika mezi studenty zde vypuknuvší není na místě. Jedna fyzikální historka totiž říká, že teorii relativity svého času rozumělo 12 lidí a mikrosvětu jen dva. Nikdo ovšem nevěděl, kteří dva… V úplném závěru se ještě lehce seznámíme s astronomií, aby naši absolventi, které jejich životní a pracovní nadšení vystřelí do celého světa, nezabloudili ani tehdy, kdyby jim hranice zeměkoule nestačily.

Maturitní zkoušku z fyziky lze skládat v profilové části. Učivo je rozděleno do 28 témat. Každé téma obsahuje teoretickou část a příklady k řešení.

Debrujáři

viz stránka https://gkh1.cz/debrujari/

Fyzikální soutěže a korespondenční semináře

Fyzikální olympiáda
Národní; individuální; prezenční
Termíny: oficiální stránka FO

Fyziklání online
Mezinárodní; týmová; online
Registrace: do 22. 11. 2023, 15:00
Termín: 22. 11. 2023, 17:00 až 20:00

Fykosí Fyziklání
Mezinárodní; týmová; prezenční (Praha)
Registrace: od 22. 11. 2023 do naplnění kapacity
Termín: 16. 2. 2024 od 10:30 do 13:30

Fyzikální Náboj
Mezinárodní; týmová; prezenční (Praha, Ostrava)
Registrace: od 29. 9. 2023 do naplnění kapacity
Termín: 3. 11. 2023

Náboj Junior
Mezinárodní; týmová; prezenční pro nižší gymnázia a ZŠ (Ostrava a 17 dalších míst)
Registrace: od 4. 10. do 16. 11. 2023
Termín: 24. 11. 2023

Energetická olympiáda
Národní; týmová; kombinovaná
Registrace: do 12. 10. 2023
Termín: 13. 10. 2023 online 1. kolo, finále prezenční (FEL ČVUT Praha) 9. a 10. 11. 2023

Vědecký čtyřboj
Mezinárodní; týmová; online
Registrace: do 22. 11. 2023
Termín: 24. 11. 2023

Astronomická olympiáda
Národní; individuální; online
Termíny: https://olympiada.astro.cz/

Technologická olympiáda
Národní; týmová; online
Registrace: od 22. 1. 2024 do 20. 3. 2024
Termín: 22. 3. 2024 online 1. kolo, finále prezenční (FEL ČVUT Praha) 12. 4. 2024

Výfuk, FYKOS a další

Průběžné informace o fyzikálním dění na GKH jsou v Aktualitách.

Doporučená literatura

Na nižším stupni gymnázia žáci využívají zapůjčené učebnice fyziky pro základní školy a víceletá gymnázia z nakladatelství Fraus. K procvičení učiva slouží i pracovní listy vytvořené našimi vyučujícími.

Na vyšším stupni a ve čtyřletém studiu využíváme Sbírku úloh z fyziky pro střední školy, která je k dispozici v tištěné i v elektronické formě. K doplnění a utřídění znalostí doporučujeme jakékoli přehledy středoškolské fyziky, např. učebnice nakladatelství Prometheus.