Vyučující

Mgr. Sylva Mokrošová – PPK
Mgr. Jana Tabášková

Výuka hudební výchovy

Výuka hudební výchovy v primě až kvartě probíhá jednu hodinu týdně. Studenti I. a II. ročníku čtyřletého studia a kvinty a sexty osmiletého studia, kteří si tento předmět zvolili, absolvují dvě vyučovací hodiny týdně. Výuka je realizována v upravené učebně ve věži naší školy.

Hodiny HV jsou zaměřeny především na rozvoj tvůrčích schopností studentů. Největší prostor je věnován praktickým hudebním činnostem. Klademe důraz především na kultivaci a přirozenost vokálního projevu a snažíme se rozvíjet také instrumentální dovednosti (hra na sopránovou zobcovou flétnu, kytaru, el. klávesy, rytmické nástroje). Součástí hodin je i rozvíjení teoretických znalostí studentů, a to jak z hudby vážné, klasické, tak populární i alternativní. Tyto teoretické znalosti jsou podloženy hudebními ukázkami, poslechem hudby.

Snažíme se mapovat kulturní dění především v našem regionu. Navštěvujeme divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky a také výstavy. Spolupracujeme s regionálními divadly (Moravskoslezské divadlo, Těšínské divadlo, Divadlo P. Bezruče, Komorní scéna Aréna),  s JFO Ostrava, s MKS Havířov, s hudebním oddělením MK Havířov, se základními uměleckými školami v Havířově, 

Z hudební výchovy lze vykonávat maturitní zkoušku, pokud má student zájem pokračovat v tomto oboru i ve svém dalším studiu. Studenti jsou připravováni v semináři HV, nebo individuálně ve spolupráci s vyučujícím HV v  pravidelných konzultacích.

Studenti mají možnost se také aktivně zapojit do nejrůznějších akcí s kulturní tematikou, soutěží, přehlídek, koncertů i drobnějších vystoupení. K hezkým tradicím už patří charitativní vánoční koncerty v evangelickém kostele v Havířově, ve kterých se angažovala velká řada studentů i absolventů naší školy. Každoročně připravujeme program pro slavnostní předávání maturitního vysvědčení, podílíme se na různých doprovodných akcích, jako jsou vernisáže, ukázky projektů apod. Dobrou reprezentaci předvedli naši studenti na různých přehlídkách a soutěžích: Jaro přišlo k nám, Karlovarský skřivánek, Valentův hudební podzim v Bělotíně, GYMNASIA CANTANT, OPAVA CANTAT, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena v Praze, M-VOX Třinec, BRUNOFEST v Brušperku, Talent Havířov, Talent Karviná, Zpěváček, …

Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Havířov – Město

Byl založen v roce 1998. Zpočátku se jednalo o komorní sbor s převahou dívčích hlasů. Od roku 2014 sbor zpívá v klasické smíšené podobě. V současnosti má přes 40 členů z řad studentů a absolventů gymnázia.

Pěvecký sbor účinkuje na akcích, které pořádá naše gymnázium (koncerty, slavnostní předávání maturitního vysvědčení, vernisáže,…), dále připravujeme vystoupení v rámci města a blízkého okolí. Pravidelně se sbor zúčastňuje také sborových přehlídek a festivalů. Mezi naše zatím největší úspěchy patří umístění na předních místech v celostátních kolech soutěžních přehlídek gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT 2015, 2016, 2017 (stříbrné pásmo), 2018, 2019 (zlaté pásmo) v Brně a středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2014, 2016 (bronzové pásmo), 2015 (stříbrné pásmo), 2018 (zlaté pásmo) v Opavě. Dále jsme získali stříbrné pásmo na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena v Praze 2017, 2018 a na přehlídce MEZZOCHORI v Hradci Králové v roce 2019. Dále máme také několik zvláštních ocenění za dirigentský výkon, za práci s mládežnickým sborem, za hlasovou výchovu, za dramaturgii soutěžního vystoupení a za stylové sólo N. Muchové, za provedení povinné skladby. Repertoár je různorodý, od klasických sborových písní až po úpravy skladeb rozličných žánrů.

Zkoušky sboru se konají pravidelně každý pátek odpoledne v budově školy. Jednou měsíčně pořádáme většinou jednodenní soustředění. V průměru jednou za měsíc vystupujeme.

Více informací o sboru viz Pěvecký sbor GKH.

Akce a soutěže

Studenti mají možnost se také aktivně zapojit do nejrůznějších akcí s kulturní tematikou, soutěží, přehlídek, koncertů i drobnějších vystoupení. K hezkým tradicím už patří charitativní vánoční koncerty v evangelickém kostele v Havířově, ve kterých se angažovala velká řada studentů i absolventů naší školy. Každoročně připravujeme program pro slavnostní předávání maturitního vysvědčení, podílíme se na různých doprovodných akcích, jako jsou vernisáže, ukázky projektů apod. Dobrou reprezentaci předvedli naši studenti na různých přehlídkách a soutěžích: Jaro přišlo k nám, Karlovarský skřivánek, Valentův hudební podzim v Bělotíně, GYMNASIA CANTANT, OPAVA CANTAT, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena v Praze, M-VOX Třinec, BRUNOFEST v Brušperku, Talent Havířov, Talent Karviná, Zpěváček, …

Mgr. Sylva Mokrošová