Vyučující
  • Mgr. Petra Čížová
  • Mgr. Ondřej Kolenko
  • Mgr. Kyjovská Kateřina, Ph.D.
  • PhDr. Petr Šimek 
Výuka občanské nauky

Předmět občanská výchova se vyučuje v nižších ročnících osmiletého studia, a to s jednohodinovou dotací. Ve vyšších ročnících, tedy od kvinty, na občanskou výchovu navazuje předmět základy společenských věd. V rámci občanské výchovy jsou žáci seznamováni se základními informacemi o fungování lidské společnosti, počínaje rodinou, definováním rodinných vztahů, primární socializací, až po právní systémy, seznámení s volebními systémy, základy ekonomie či náboženství. Žáci jsou v občanské výchově ze strany učitele aktivováni, s učivem se mnohdy seznamují prostřednictvím vlastní aktivity, hry či prací s dokumenty či dalšími prameny.

Ve výuce se hojně využívá technické zázemí učeben na naší škole. Zároveň však žáci prezentují výsledky své činnosti formou plakátů či dalšími originálně pojatými prostředky vhodnými k prezentaci (např. lapbooky), které jim pomáhají se systematizací učiva. Součástí výuky jsou rovněž exkurze, besedy či rozmanité projekty vhodné pro danou věkovou skupinu žáků.

Doporučená literatura

Ve výuce pracujeme s ucelenou řadou učebnic nakladatelství Fraus Občanská výchova pro základní školy a víceletá gymnázia.