Mgr. Dočkalová Eva – PPK

Vyučující

Mgr. Pavlík Richterová Magda

Výuka ruského jazyka

Výuka ruského jazyka je dotována třemi hodinami týdně od 1. do 4. ročníku resp. od primy do oktávy. Vzdělávací učebnice odpovídají úrovním A1, A2 a B1, podle Společného referenčního rámce pro jazyky. Učivo rozvíjí schopnost porozumět ruskému jazyku v nejrůznějších životních situacích, získat poznatky o zajímavých lidech a zemi.

Doporučená literatura
  • Nižší ročníky osmiletého gymnázia využívají řadu Pojechali (SPL Práce), doplněnou o učebnici Ruština – slovní zásoba (INFOA). Vyšší ročníky postupně přecházejí z řady Pojechali na učebnice Tvoj šans, příp. Klass 3 a  Ruština – maturitní příprava (INFOA).
  • Čtyřleté gymnázium začíná s učebnicí Tvoj šans 1. 2 a končí učebnicí Klass 3. Doplňující materiály tvoří učebnice Ruština – maturitní příprava, Beseda i ekzamen a časopis Klassnyj žurnal nakladatelství Klett, slovníky a internetové zdroje.

 
Soutěže a úspěchy

Duben 2021Jakub KUCHERKO, student 2. A, získal 3. místo v krajském kole soutěže ARS POETICA – Puškinův památník v kategorii sólové recitace. 

Březen 2021Natálie STRUMINSKÁ, studentka 6. G, získala 2. místo v krajském kole Olympiády  v ruském jazyce v kategorii SŠ I

Únor 2021Martina GLOGAROVÁ, studentka 6. G, získala 3. místo v Překladatelské soutěži Ostravské univerzity

Březen 2019 – Beáta VONSÍKOVÁ, studentka 4.G, získala 1. místo v krajském kole Olympiády v ruském jazyce v kategorii ZŠ.

Duben 2019 – 53. ročník krajského kola festivalu ARS POETICA – Puškinův památník v Bohumíně. Duo Tamara MRÁZKOVÁ, studentka 4.G a Zuzana BOJCEŇUKOVÁ (5.G) za houslového doprovodu Izabely SCHIMANIETZOVÉ (4.B) získaly 2. místo v kategorii hudebního projevu (sólo, duo, trio) SŠ.

Květen 2019 – V soutěži Jazyky hrou, pořádané ZŠ Mládežnická v Havířově, obsadil tým Beáta VONSÍKOVÁ a Ondřej KONESZ (4.G) 1. místo mezi gymnázií, tým Natálie STRUMINSKÁ a Natálie NEDĚLOVÁ (4.G) obsadil 2. místo.

               

 

Mgr. Magda Pavlík Richterová