Vyučující

Mgr. David Polák – PPK
Mgr. Petra Adamovská
Mgr. Ondřej Kolenko
Mgr. Adam Supík

Výuka  tělesné výchovy

Tělesná výchova je na našem gymnáziu vyučována v týdenní dotaci dvou vyučovacích hodin. Využíváme venkovní atletické hřiště (které prošlo významnou rekonstrukcí), patřící městu Havířovu, tělocvičnu a pro vyšší ročníky gymnázia od třetího ročníku a septimy je realizována Tv na Městské sportovní hale.

Dále projdou studenti sekundy, sexty a druhých ročníků jednopololetním plaveckým výcvikem na bazénu ZŠ Hrubínova. V sekundě, v kvintě a v prvních ročnících absolvují žáci týdenní lyžařský výcvik. Lyžařské kurzy se pravidelně konají pro třídu sekundu v areálu Karlov pod Pradědem. Kurz je zaměřen na výuku lyžování, snowboardingu a běžeckého lyžování. Kurzu se mohou zúčastnit všichni studenti i ti, kteří nikdy na lyžích či snowboardu nestáli. Nejinak je tomu u pořádání kurzů pro první ročníky a kvintu, které se konají v Hynčicích pod Sušinou v areálu Ski Kraličák. Kurzy jsou vítanou akcí pro třídní kolektivy, které se zde lépe poznají a stmelí.

Poslední velká sportovní akce, která studenty čeká je letní, sportovně-turistický kurz na konci třetího ročníku. Většinou mají studenti na výběr mezi vodáckým kurzem, cyklokurzem a některým ze zahraničních kurzů dle momentální nabídky v daném školním roce. Pravidelně se naše reprezentační družstva účastní soutěží Havířovské ligy středních škol, kde se každoročně umisťují na předních příčkách. Zejména silnými sporty jsou: přespolní běh, stolní tenis, florbal, futsal a orientační běh.

Mgr. David Polák