Přednášky odborníků MU Brno

V měsíci květnu probíhají na našem gymnáziu další přednášky odborníků Masarykovy univerzity v Brně. Nejen pro studenty španělštiny byla určena prezentace na téma „Předkolumbovské civilizace na území dnešního Mexika“. Paní Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. z Ústavu románských jazyků a literatur při Filozofické fakultě si připravila poutavý výklad o indiánských civilizacích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o Mayské, Aztécké a Olmécké historii, zvycích a jejich kontaktu se španělskými dobyvateli.

zem1-n zem2-n

O české antarktické stanici přednášel její správce Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D., který působí na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty. Tato stanice, pojmenovaná na počest Johana Gregora Mendela se nachází na ostrově Jamese Rosse. Její počátky sahají do roku 2007. Od tohoto roku se pravidelně během naší zimy stává útočištěm vědců, kteří zde zkoumají historii klimatu, jeho současné změny. Ze získaných údajů se snaží vytvořit prognózy budoucího vývoje.

Autor: Mgr. Libor Smilovský