Vyhlášení přijímacího řízení (doplněno 8. 1. 2024 o odkazy na tiskopisy pro uchazeče)

Ředitel školy do 31. ledna 2024 vyhlásí a zveřejní na budově školy a na webových stránkách kritéria přijímání, počet přijímaných uchazečů, způsob hodnocení a další podstatné informace.

Celý text s informacemi o vyhlášení přijímacího řízení je k dispozici v sekci UCHAZEČI – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ včetně možnosti stažení ve formátu .pdf

Nově přikládáme přehled odkazů na potřebné tiskopisy pro uchazeče.