Prima (a) literární soutěž

Do literární soutěže 2 roky prázdnin? se zapojila velká část primánů. Porota ocenila 2. místem příspěvek Nely Fabíkové, která zvolila obtížnou cestu: vypravování ve verších.

Nele blahopřejeme a ostatním, kteří se do soutěže zapojili a o jejichž talentu není sporu, také.