Přírodovědná dopoledne pokračují

Fyzikální dopoledne otevřelo prosinec a hned prvního připravilo pro zájemce z řad žáků osmých a devátých tříd plno pokusů mnohdy s překvapivým vysvětlením. Kromě zábavy, kterou si užili v učebně fyziky, na ně čekalo i měření v laboratoři fyziky. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli měření odporu a závislost velikosti odporu na parametrech vodiče, práci s vakuovou pumpou, principy kalorimetrického měření a znázorňovali siločáry elektrického pole v okolí různých elektrod.

O čtrnáct dní později 15. 12. se mnohdy stejní žáci zaměřili na zeměpis a diskutovali na téma „Konflikt v Rwandě a Kongu“. Každý ze skupinky zastupoval jednoho člena s protichůdnými názory a snažili se najít kompromis. Na dalších stanovištích vyhledávali místa na Google Maps, prováděli základní zeměpisné výpočty, pracovali s buzolou…

V matematické části dopoledne řešili skládanky z geometrických obrazců, ze sirek, sudoku, magické šestiúhelníky, slovní hádanky, logické úlohy (přiřazení vlastností osobám, věcem) s obrázky a počítání s desetinnými čísly, procenty.

Fotogalerie vám přiblíží atmosféru akcí:

http://boumonika.rajce.idnes.cz/GYMKOM_Fyzika/

http://boumonika.rajce.idnes.cz/GYMKOM_Matematika_a_Zemepis/

Vyvrcholením všech dopolední bude tradiční soutěž GYMKOM aneb tříkrálová cesta za přírodními vědami, která se uskuteční, jak již z názvu vyplývá, na Tři krále 6. ledna 2017. Přihlášeno je dvanáct týmů z devíti základních škol z okolí.

Autor: Mgr. Monika Bouchalová