GYMKOM

Naše škola se spoluúčastnila projektu Emise jako partner Slezského gymnázia v Opavě, které celý projekt zaštiťovalo. Tato záštita skončila na konci prosince 2017. Přesto naše gymnázium v projektu pokračuje. Navazujeme tak na projekt Světová škola. Bližší informace k projektu poskytne RNDr. Yvonne Puffer.

Projekt byl přejmenován na GYMKOM a má za cíl spolupracovat také s žáky havířovských základních škol.

Cílem projektu GYMKOM je rozšíření přírodovědného vzdělávání žáků. Obsahem projektu je motivovat žáky k dalšímu studiu v těchto odvětvích. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci ZŠ zaměření na přírodovědné předměty.

V rámci projektu je na podzim připraveno Přírodovědné tematická dopoledne, které je určeno pro žáky devátých tříd havířovských základních škol a je zaměřeno na biologii, chemii, matematiku, fyziku, zeměpis a informatiku. Vyvrcholením je lednová soutěž GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami na našem Gymnáziu Komenského v Havířově. 

Proběhlé a další naše plánované aktivity

Leden   prosinec 2024

5. 1. 2024 – Soutěž GYMKOM

Leden   prosinec 2023

6. 1. 2023 – Soutěž GYMKOM

24. 4. 2023  Den Země

14. 11. 2023  Přírodovědné dopoledne, viz pozvánka

Leden   prosinec 2022

6. 1. 2022 – Soutěž GYMKOM

7. 12. 2022  Přírodovědné dopoledne

Leden  prosinec 2021

2. 12. 2021 – Přírodovědné dopoledne, fotogalerie

Leden – prosinec 2020

  1. 1. 2020 – Soutěž GYMKOM

Leden – prosinec 2019

7. 1. 2019 – Soutěž GYMKOM

26. 5. 2019 – Den Země

11. 10. 2019 – Přírodovědné dopoledne 1 – viz pozvánka

28. 11. 2019 – Přírodovědné dopoledne 2 – viz pozvánka

Leden – prosinec 2018

5. 1. 2018 – Soutěž GYMKOM

27. 4. 2018 – Den Země

1. 11. 2018 – Přírodovědné dopoledne 1

29. 11. 2018 – Přírodovědné dopoledne 2

Září – prosinec 2017

15. 11. 2017 – Přírodovědné dopoledne 1

7. – 8. 12. 2017 – Envoforum Opava

13. 12. 2017 – Přírodovědné dopoledne 2