Recitační soutěž očima praktikantky

V pátek 25. února 2022 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže v prostorách školní knihovny. Do komise usedly paní učitelky češtiny Petra Adamovská a Eva Dočkalová a také já jako praktikantka.

Celkem se představilo 7 recitátorů. Ve starší kategorii se zúčastnily dvě soutěžící, a to Tereza Ranglová z tercie a Hana Kubeczková z kvarty. Jednalo se o hezké, osobité, a především velmi vyrovnané výkony, a proto se děvčata dělí o společné první místo. V kategorii mladších žáků vystoupilo 5 žáků z primy. Opět byla porota velmi mile překvapena výkony všech soutěžících. S básní Byl jednou jeden král od Vítězslava Nezvala vystoupila Gabriela Andrýsková. Její recitace se nesla v duchu pohádkového světa, který nás naprosto pohltil. Tímto si recitátorka zasloužila první místo. Na druhém místě se s básní Vodník umístil Jan Františák, především pro svou schopnost měnit přirozeně tón hlasu vzhledem ke konkrétním promluvám postav. Na třetím místě se umístil Daniel Rédr s básní Ostrava od Petra Bezruče. Na Danielovi šlo vidět, že má báseň opravdu ze srdce rád, a tím si získal také hlasy poroty.

Všechny výkony byly ale skvělé a těšíme se na další ročníky soutěže. Všem zúčastněným tímto děkujeme a přejeme jim, aby jejich zalíbení pro poezii trvalo i nadále a jen se prohlubovalo.

Lucie Slívová (praktikantka Čj-Šj)