Románský den

Již 4. ročník Románského dne připadl na úterý 18. 12. 2018 a vrátil se svým průběhem k 1. ročníku, protože se kromě španělštinářů zapojili i francouzštináři.

Vše proběhlo na dvou frontách: 1. skupinu tvořili francouzštináři a španělštináři, kteří ještě s jazykem nemají tak velkou zkušenost, 2. skupina byla pro pokročilejší španělštináře.

Jako každý rok nechyběly scénky, video, soutěže, hry, prezentace ani ochutnávka něčeho typického pro obě země.

Těm, kteří se na přípravách akce podíleli, obě vyučující španělštiny děkují.