Rozdělení výuky jazyků v I. ročníku ve školním roce 2017/2018

Na základě doplňujících informací k volbě druhého jazyka po úvodní schůzce dne 7. června, dochází k následujícímu rozdělení jazykových skupin:

1.A (30 žáků): 1 skupina španělský jazyk (14 – 16)           1 skupina německý jazyk (14 – 16)

1.B (30 žáků): 1 skupina španělský jazyk (14 – 16)           1 skupina německý jazyk (14 – 16)

Vzhledem k malému počtu zájemců o ruský a francouzský jazyk není jiné rozdělení možné.