Školní kolo konverzační soutěže v NJ

16.12.2016 proběhlo Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kategorie II.A.

1. místo získal žák kvarty: Petr Šulc. V okresním kole získal 4. místo.

20.1.2017 proběhlo Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce kategorie III.A.

1. místo získal Filip Novák. 8.2.2017 se zúčastnil okresního kola.