Tradiční soutěž pro studenty středních škol v řešení sudoku dvanáctý ročník

Vyhlašovatel : Gymnázium Komenského 2, Havířov – Město

Organizátor  akce : Mgr. Jana Molnárová, Mgr. Jindřiška Janečková

Kdy?  ve čtvrtek 16. listopadu 2023

Kde?  v budově školy

Pravidla : Jedná se o soutěž tříčlenných družstev škol v libovolném složení. Právo účasti mají studenti všech středních škol na území Moravskoslezského kraje včetně víceletých gymnázií. Každá škola může přihlásit do soutěže jedno družstvo, po předchozí dohodě(dle počtu účastníků) dvě družstva.

Postupuje se štafetovým způsobem: první členové každého družstva začnou souběžně řešit zadání č.1, druhý člen čeká na úspěšné vyřešení, pak ihned začne řešit zadání č.2, stejným způsobem následuje třetí člen a zadání č.3. Pořadí družstev se stanoví podle rychlosti vyřešení, podmínkou je správnost všech tří řešení. Maximální časový limit je 90 minut. Chybné řešení znamená diskvalifikaci.

Každý účastník si donese vlastní psací potřeby (tužka, guma). Prosíme též o přezutí.

Ceny obdrží družstva na 1.- 3.místě.

Časový rozpis soutěže:         8,30 – 9,00 prezence

9,00  výklad pravidel

                                               9,15  zahájení soutěže

                                               9,15 – 10,45  průběh soutěže

                                               11,15  vyhlášení výsledků

Jak se k nám dostanete ?

Od železniční stanice Havířov dojedete městským autobusem na zastávku Havířov – Město, radnice. Tamtéž staví i linkové autobusy. Za Kulturním domem Petra Bezruče se nachází budova gymnázia.

Poznámka : Startovnése neplatí. Pořadatel účastníkům neproplácí cestovné.

Přihlášky zašlete na e-mail Molnarova.Jana@seznam.cz nejpozději do 10.11.2023. Veškeré informace poskytnu také na tel. 608 347 932.

Za pořadatele srdečně zve Mgr. Jana Molnárová