Španělština – vyhlášení recitační a výtvarné soutěže

Gymnázium Olgy Havlové vyhlásilo následující soutěže:

Recitační soutěž ve španělštině

Pokud se chceš zúčastnit (Kategorie A – studenti nižšího gymnázia, Kategorie B – studenti vyššího gymnbázia a čtyřletého cyklu), zvol si text ve španělském jazyce (poezii nebo prózu), nauč se ho a kontaktuj svého vyučujícího španělštiny do 20. 10. 2017.

Výtvarná soutěž

Téma soutěže – Flores de Espan͂a (Květy Španělska) tentokrát podle Ramóna Gómeze de la Serna. Výtvarné práce by měly být inspirovány tvorbou tohoto španělského literáta, konkrétně jeho gregeriemi Technika je volná, práce mohou být ve formátu A4 – A2. Termín odevzdání výtvarných prací (svým vyučujícícm španělštiny) do 20. 10. 2017.