Pro žáky základních a středních škol existuje relativně velké množství soutěží – vědomostních, dovednostních a sportovních – s dlouhou tradicí. V Matematické olympiádě probíhá letos již 72. ročník, ve Fyzikální olympiádě 64. ročník, v Chemické 59. ročník atd.

Jiné soutěže jsou naopak nové a své příznivce hledají. Jednou z těch nových, co své příznivce našla, je Technologická olympiáda. Pořadatelem je Technologická gramotnost, s. r. o. Generálním partnerem je Škoda auto, a. s., odbornou garanci poskytly společnosti GasNet, ČEZ a Unicorn a to vše ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT.

Technologická olympiáda není o rychlosti, pamatování si vzorečků a definic. „Jen“ je nutné dokázat vyhledat potřebné informace, správně je použít, zpracovat zadání a odprezentovat výsledky. Až na poslední kritérium se tedy jedná o objektivně měřitelné výsledky soutěže.

Do školního online kola se zaregistrovalo 1 665 studentů v 603 týmech z celé České republiky. No, z celé… Například z Havířova projevili zájem o účast jen naši studenti (a to hned dva týmy). Nebo jen naše škola umožnila studentům účast?

Školní on-line kolo začalo v pátek 24. 3. 2023 v 9 h. Týmy měly za úkol formou testu (možnosti A, B nebo C) odpovědět na 25 otázek. O necelé tři hodiny později soutěž skončila. Nejlepších 25 týmů se kvalifikovalo do celostátního kola, které proběhne 14. 4. 2023 prezenčně na FEL ČVUT.

Petr Gála a Jakub Slováček ze sexty vytvořili jeden tým GKH a přes početní handicap obsadili v ČR velice slušné 147. místo (připomeňme, že z 603 týmů, tedy v nejlepší čtvrtině!) V okrese Karviná byli druzí (viz dále).

Vojtěch Cehlárik, Michal Mašek a Petr Světnička ze septimy obsadili skvělé 38. místo (percentil 6,3!) v České republice. V Moravskoslezském kraji byli 4. a v okrese Karviná jasně nejlepší.

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Vaše aktivita bude po zásluze odměněna – ať ještě během střední školy nebo později na vysoké. A v práci mnohonásobně!