Velká gratulace Davidovi Válkovi za 3. místo a Terezce Kožušníkové za čestné uznání v kategorii Fotografie v Mezinárodní soutěži, kterou organizovalo Technikum Edukacji Innowacyjne v Lodži.

V letošním roce soutěže „Umění nás sbližuje“ si museli autoři položit čtyři otázky a výtvarně je zpracovat. 1. Je to pravda?, 2. Je to spravedlivé vůči všem zúčastněným?, 3. Bude to budovat dobrou vůli a přátelství?, 4. Bude to přínosem pro všechny zúčastněné?

Přidám pátou: Jakou podobu by měla vaše fotografie, co by zachytila? Podívejte se na oceněná díla svých spolužáků, kteří byli ve správný čas na správném místě a navíc měli u sebe fotoaparát a výborný nápad.

Davidova fotografie a ocenění

Terezčina fotografie a ocenění