Termíny jednotné přijímací zkoušky 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do 1. ročníků u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021. Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

čtyřleté studium:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  2. termín: úterý 13. dubna 2021

osmileté studium:

  1. termín: středa 14. dubna 2021
  2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání je stanoven na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021