Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

…zkrácené znění

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018

V Praze dne 29. srpna 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2017/2018.

Jednotná zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na dny:

1. termín:

12. dubna 2018 (čtvrtek)  pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

13. dubna 2018 (pátek)  pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

 

2. termín:

16. dubna 2018 (pondělí)  pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia,

17. dubna 2018 (úterý) pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín:

10. května 2018 (čtvrtek)

2. termín:

11. května 2018 (pátek)