The English Nightingale

Dne 9. 6. 2017 proběhlo v Ostravě Krajské kolo tradiční soutěže ve zpěvu anglických písní zvané The English Nightingale.

Soutěžící se utkali ve třech kategoriích, a sice v kategoriích jednotlivců, komorních těles a sborů.

Za naši školu nás v kategorii jednotlivců reprezentovaly studentky Kateřina Bouchalová a Michaela Budínská ze třídy 7. G. Vystoupily s písní 9 crimes (Damien Rice), a i když se neumístily na nejvyšších příčkách, porota i obecenstvo velice ocenily, že se děvčata sama brilantně doprovodila na kytaru (Míša) a ukulele (Katka).

Ve stejné kategorii jednotlivců nás dále reprezentovala Adina Večeřová, 6. G., s náročnou písní Hurt (Christina Aguilera). Konkurence byla obrovská, což bylo zřejmě důvodem, proč porotě nestačily tři nejvyšší příčky, a tudíž udělila i čestné uznání poroty, a to právě naší Adině.

ang-song-2

Děvčatům gratulujeme, děkujeme za účast a přejeme úspěchy v dalších soutěžích.

Autor: Mgr. Hana Chlebečková