Tradiční seminář z chemie pro žáky základních škol

Věříme, že se stávající situace zlepší a žáci devátých ročníků budou moci nastoupit do škol ….

Dne 3. prosince 2020 pořádá Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o., tradiční seminář z chemie pro žáky (8. a) 9. ročníků havířovských základních škol se zájmem o netradiční úlohy z chemické olympiády (budeme řešit teoretické i praktické úlohy s chemickou tematikou). V tomto roce se jedná o XV. ročník každoročně konané akce, již na naší škole započala RNDr. Alexandra Grabovská, Ph.D., která se sama dlouhodobě věnovala mnoha žákům se zájmem o přírodní vědy.  Akci finančně podpořilo město Havířov. Vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře omezujeme počet účastníků na maximálně tři žáky z jedné školy. Bližší informace naleznete na stránkách gymnázia www.gkh1.cz, nebo kontaktujte organizátora akce Mgr. Aleše Chupáče (e-mail: chupac@gkh1.cz, tel. 596 811 078). Zájemci se mohou hlásit do 30. listopadu 2020.