Třídní schůzky 21. listopadu 2018 v 17.00 hod.

Ve středu 21. listopadu v 17.00 hod. proběhnou třídní schůzky v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Rodiče a zákonní zástupci dostanou informace o dosavadních výsledcích v probíhajícím 1. pololetí školního roku 2018/2019, o chování a absenci svých dětí. Nedílnou součástí bude i seznámení s významnými akcemi v nadcházejícím období – vánočním koncertem, lyžařskými kurzy, přihláškami k maturitní zkoušce, soutěží GYMKOM, Dnem otevřených dveří, přípravami oslav 50. výročí školy aj.