Třídní schůzky

Ve středu 20. listopadu proběhnou od 17.00 hod. třídní schůzky, na nichž rodiče a zákonní zástupci žáků získají informace o prospěchu, chování, absenci i připravovaných akcích školy. Přehledný rozpis učeben bude vyvěšen ve vestibulu školy.

Na stejném místě mohou rodiče od 16.00 hodin zakoupit upomínkové a propagační předměty k 50. výročí školy – Almanach, trička, skleněné hrníčky, šátky… Je to poslední příležitost získat unikátní věci, jejichž historická a sběratelská hodnota již nyní zdaleka převyšuje pořizovací cenu.