Třídní schůzky

Ve středu 20. dubna 2016 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků naší školy.

Kromě informací třídních učitelů o prospěchu, chování, absenci a akcích školy, mohou rodiče prokonzultovat studijní záležitosti i s jednotlivými vyučujícími.