Úspěch v soutěži Moravskoslezský matematický šampionát

25. října 2018 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě konal již 16. ročník soutěže Moravskoslezský matematický šampionát. Soutěžící řešili pět náročných úkolů, jeden byl zadán v angličtině. Mezi 94 soutěžícími 4. místo obsadil Martin Svoboda ze septimy a na 12. místě skončil Marek Szymutko ze stejné třídy.

Ke krásnému umístění v soutěži blahopřejeme!