Uvodní schůzka rodičů nově přijatých žáků

Úvodní schůzka rodičů nově přijatých žáků proběhne v pondělí 29. června 2020 v učebnách v přízemí školy:

rodiče žáků primy (osmileté studium) v 16. 00 hod. v učebně primy (1. G),

rodiče žáků 1. A (čtyřleté studium) v 16.30 hod. v učebně sekundy (2. G).

Program:

  • hodnocení přijímacích zkoušek
  • informace o průběhu studia na gymnáziu
  • seznámení se školou a vyučujícími
  • učebnice v příslušném ročníku
  • rozdělení jazyků
  • formy spolupráce s rodiči
  • začátek školního roku a nejvýznamnější akce a aktivity.