Úvodní třídní schůzky rodičů nastávajícího I. ročníku a primy

Ve středu 23. června proběhnou v  budově Gymnázia Komenského od 17.00 hodin třídní schůzky rodičů nastávajícího 1. ročníku a primy. Úvodní společná seznamovací část se uskuteční ve školní jídelně. Poté se rodiče jednotlivých tříd přesunou do učeben a bude následovat krátké jednání pod vedením třídního učitele. Zde obdrží konkrétní informace o adaptačních kurzech, o přihlášení a odběru stravy ve školní jídelně, o zajištění učebnic, o režimu školy atd. Předpokládaná doba trvání – do 18 hodin.