Vědec ve výuce fyziky

Ve čtvrtek 29. dubna jsme v online hodině fyziky 1. ročníku přivítali zástupce vedoucího oddělení ionosféry a aeronomie z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd pana Ing. Jaroslava Chuma, Ph.D. Využili jsme tak nabídky AV ČR Pozvěte si vědce do online výuky a vybrali si téma „Jak Slunce ovlivňuje Zemi a její blízké okolí“. Dozvěděli jsme se zajímavosti týkající se vzniku slunečních skvrn, slunečního cyklu, který souvisí s počtem výskytů skvrn, jaký vliv na inonosféru a magnetosféru Země tyto skvrny mají. Se slunečním větrem jsme se svezli k polární záři až ke geomagnetickým indukovaným proudům a vlivu na družici Magion.

Přednášku si poslechli i studenti semináře z fyziky ze závěrečných ročníků, pro které to byla poslední hodina fyziky na našem gymnáziu.