Vědecký úspěch Jany Šimsové

Úspěchy našich žáků nás vždy potěší a pokud je to úspěch na poli vědy, pak je pocit radosti a uspokojení o to větší. Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, takové jsou hlavní cíle stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Projekt vzniká za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Studentka oktávy Jana Šimsová absolvovala od ledna do prosince tohoto roku studentskou vědeckou stáž v Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky. Pod vedením Dr. Kateřiny Chládkové, MA se zabývala tématem Jak a z čeho se děti učí mateřský jazyk. Celoroční snažení bylo ukončeno studentskou vědeckou konferencí, které se zúčastnilo 74 talentovaných mladých badatelů. Ti představili odborné porotě témata, jimž se celý rok věnovali a především výsledky, ke kterým dospěli. Přehlídka proběhla ve čtvrtek 26. listopadu tak, jak jsme si již letos zvykli, online. Příspěvky byly již tradičně zařazeny do programu podle vědních oblastí.

V I. vědní oblasti, nazvané vědy o neživé přírodě, zaznělo 18 příspěvků. Vědy o živé přírodě a chemii, které představují II. vědní oblast, tradičně měly zastoupeny nejvíc příspěvků – celkem 21. Prezentace výsledků ze stáží III. vědní oblasti (humanitní a společenské vědy) letos zastoupilo 9 zajímavých témat z oboru filologie, dějin umění, sociologie, literatury, historie, antropologie, psychologie i popularizace vědy. Odborná porota pro každou oblast nejen prezentace středoškoláků hodnotila, ale pokládala jim také doplňující otázky týkající se jejich výzkumu. Příspěvky měly vysokou úroveň a u studentů porotci zdůrazňovali připravený a profesionální výkon.

 

Výsledky Studentské vědecké konference Otevřené vědy 2020

III. vědní oblast – Humanitní a společenské vědy

Členové odborné poroty:

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

 

  1. místo

studentky: Natálie Kikoťová, Zita Maršíková, Jana Šimsová

stáž: Jak a z čeho se děti učí mateřský jazyk?

lektorka: Dr. Kateřina Chládková, MA

pracoviště: Psychologický ústav AV ČR