Virtuální mobilita Erasmus+

S ročním zpožděním proběhlo setkání žáků a učitelů zapojených do projektu EDGE v rámci programu Erasmus+, ovšem jen virtuálně. Původní termín konání mobility v Rumunsku se z března 2020 několikrát přesunul, až jsme nakonec usoudili, že za daných podmínek je další odklad nereálný a uspořádali jsme alespoň týdenní sérii online konferencí. Každá z pěti partnerských škol si připravila zajímavý program na vybraný den. Jednalo se o prezentace a ukázky práce žáků z příslušné fáze projektu, což byla konkrétně témata diskriminace a nezaměstnanost. Kvalita příspěvků všechny ohromila, přednášející byli skvěle připraveni a poutavým způsobem přiblížili posluchačům výsledky svého bádání. Dozvěděli jsme se o míře nezaměstnanosti v partnerských zemích, o příkladech diskriminace na trhu práce, ve škole i v běžném životě, porovnali mzdové ohodnocení v různých státech EU i rozdíly v platech mužů a žen. Bylo úžasné vidět, jak se žáci bez problémů zhostili funkce anglicky hovořících moderátorů pro mezinárodní publikum čítající na sto osob. Velkou výhodou virtuální mobility byla účast hostů, které bychom jinak asi těžko viděli osobně. Mohli jsme si tak vychutnat přednášku sociologa z Amnesty International na téma gender ve školství, poslechnout si emotivní zpověď gender fluid studenta konzervatoře z Plzně a probrat současnou (nejen) politickou situaci v USA se sympatickou dívkou ze státu Arkansas, která odpovídala na dotazy žáků týkající se hnutí BLM, rasismu, omezení potratů a mnoha dalších témat. S hostem z Polska jsme si zopakovali nedávnou historii přechodu z totalitního režimu k demokracii a připomenuli si tak hnutí Solidarita vedené Lechem Wałęsou a stíhání odpůrců komunistického režimu. Španělé vyprávěli o rozhovoru na téma nezaměstnanost se starostou jejich města a pozvali novinářku z Argentiny, která působí v humanitární oblasti a dobrovolnictví. Mezi nejoblíbenější aktivity však patřily kvízy, hry a soutěže, které si žáci sami připravili pro své kamarády. Díky příjemné atmosféře a vhodně zvolenému programu jsme si více než 25 hodin u počítačů užili, ale poslední mobilitu v červnu v Polsku bychom už opět raději zažili v reálném prostředí.