Výročí semináře z chemie jsme oslavili komorně …

Přestože v letošním roce nebude probíhat chemická olympiáda, která má v ČR dlouholetou tradici, komorně jsme oslavili se zájemci o chemii (žáky základních škol) výročí našeho semináře. Seminář z chemie pro žáky základních škol Havířova pořádá naše škola již patnáct let. U jeho zrodu stála naše kolegyně a kamarádka RNDr. Alexandra Grabovská, Ph.D., která se sama dlouhodobě věnovala mnoha žákům se zájmem o přírodní vědy. Dnes již není bohužel mezi námi, proto jsme na ni alespoň vzpomněli. Žáci vyřešili několik rébusů k chemickým prvkům a rovnicím, ve druhé části se pak bedlivě soustředili na praktickou práci s názvem „Ekologická katastrofa v kádince“.

Děkujeme městu Havířov za dotaci, kterou poskytlo na realizaci naší akce, a taktéž firmě PODA, a.s., za upomínkové předměty.