Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu:

Výsledky pro uchazeče o osmileté studium

Výsledky pro uchazeče o čtyřleté studium

V Havířově dne 18. května 2023

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy


Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Výsledky pro uchazeče o osmileté studium

Výsledky pro uchazeče o čtyřleté studium

Pro urychlení odvolacího řízení v případě nepřijatých uchazečů, umožňujeme zákonným zástupcům osobní vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí a okamžité podání odvolání v úterý 2. května 2023 do 11,00 hodin. Poté budou nevyzvednutá písemná rozhodnutí odeslána doporučenou poštou.

V Havířově dne 28. dubna 2023

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy