Na počátku září byla naší škole zapůjčena organizací Post Bellum putovní výstava Ukradené děti. Naši žáci a učitelé se skrze zajímavé panely a odkazy s využitím QR kódů mohli seznámit s hrůzným nacistickým programem, v němž byly deportovány děti do Německa na tzv. poněmčení. Prostřednictvím smyšlených osudů dvou dětí, které ovšem měly svůj reálný předobraz, tak mohli návštěvníci výstavy poznat celý proces – počínaje odebráním dětí až po jejich případné znovunalezení či zjištění, že prožili svůj život pod zcela jinou identitou. Výstava představila rovněž aktuálnost tématu, jelikož obdobným hrůzám bylo po druhé světové válce vystaveno mnoho dětí po celém světě.