Významné ocenění Mgr. Milady Kučerové

MINISTR OCENIL 57 MIMOŘÁDNÝCH VYUČUJÍCÍCH MEDAILÍ MŠMT

Praha, 18. srpna 2021 – Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMT – dnes převzalo z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 57 laureátů a laureátek. Ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR bylo Medailí 1. stupně oceněno 28 mimořádných osobnosti působících dlouhodobě v oblasti školství, výchovy, uměleckého vzdělávání a práci s mládeží, Medailí 2. stupně pak 29 oceněných. Všichni ocenění byli přitom nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen.

Mgr. Milada Kučerová po zásluze získala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Převážnou část svého učitelského působení spojila s Gymnáziem Komenského v Havířově. V roce 1969 se stala zákládající členkou pedagogického sboru nově vzniknuvšího víceletého Experimentálního gymnázia v Havířově na ulici Tajovského. Tento novátorský pokus o reformu stávajícího středního školství byl sice po roce zrušen, ale gymnázium pak existovalo dále jako čtyřleté. Na něm učila Milada Kučerová český jazyk a hudební výchovu až do ukončení své aktivní pedagogické činnosti v roce 1998 prakticky nepřetržitě (s výjimkou několikaletého působení na střední pedagogické škole). Jako bývalá členka národopisných souborů byla a je neúnavnou propagátorkou folklóru jižní Moravy i Slezska. Založila ve škole pěvecký sbor i s taneční sekcí a reprezentovala gymnázium na celé řadě soutěží, přehlídek a vystoupení. Vychovala za dobu svého působení mnoho vynikajících hudebníků, zpěváků i tanečníků. Této činnosti věnovala nezměrné množství energie a svého času. Dodnes je neúnavnou propagátorkou lidové tvorby, hudby a umění vůbec. Ani v důchodu nepolevuje ve své osvětové a obecně vzdělávací činnosti. Pro havířovskou veřejnost připravuje literárně hudební či folklórní pořady – např. „Poklona Slovácku v díle Vítězslava Nováka a Joži Úprky“ nebo „Geniální Leoš Janáček – náš krajan“.

Jsme velmi rádi, že naše kolegyně a kamarádka získala tak vysoké ocenění.