Dne 29. 9. 2022 se 29 studentů II. B zúčastnilo vzdělávací exkurze v Ostravě. Nejprve absolvovali komentovanou prohlídku Slezskoostravského hradu a poté si prohlédli expozici Vojenského muzea, která je tematicky zaměřena na II. světovou válku. Studenti byli rádi, že si prohloubili znalosti o historii našeho regionu a získali nové informace o II. světové válce.