Dne 7. prosince 2023 pořádá Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o., tradiční seminář z chemie pro žáky 8. a 9. ročníků havířovských základních škol se zájmem řešení úloh z oblasti chemické olympiády. V tomto roce se jedná o XVIII. ročník každoročně konané akce, již na naší škole započala RNDr. Alexandra Grabovská, Ph.D., která se sama dlouhodobě věnovala mnoha žákům se zájmem o přírodní vědy.  Akci finančně podpořilo město Havířov. Vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře omezujeme počet účastníků na maximálně tři žáky z jedné školy. Pro bližší informace kontaktujte organizátora akce Mgr. Aleše Chupáče (e-mail: chupac@gkh1.cz).