Záložky do knih spojují školy

Česko-slovenský projekt v sekundě

 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásily k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2017 8. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia:

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) vyhlásil v roce 2008 James Henri, prezident Mezinárodní asociace školního knihovnictví (International Association of School Librarianship), při příležitosti 10. výročí Mezinárodního dne školních knihoven (International School Library Day).

V rámci projektu navázali kontakt naši studenti ze sekundy Gymnázia Komenského v Havířově se studenty kvarty slovenského Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči a společně podpořili čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Studenti z České republiky vytvořili záložky do knihy, na nichž libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy, a vyměnili si je se studenty z partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek jsme využili jako součást školního projektu a čtenářských dílen v rámci vyučování jazyka českého a literatury.

Dobruše Fajkusová