Vliv chemických látek v životním a pracovním prostředí na zdraví člověka

V tomto posledním lednovém týdnu si naši žáci maturitních ročníku v rámci semináře z chemie vyposlechli přednášku asistentky Ústavu epidemiologie a veřejného zdraví LF Ostravské univerzity. Mgr. Janulková si připravila bližší informace k problematice vlivu chemických látek v životním a pracovním prostředí na zdraví člověka.