Dnes 5. ledna 2024 se konala již tradiční akce našeho gymnázia – přírodovědná soutěž GYMKOM aneb Tříkrálová cesta přírodními vědami pro žáky 9. tříd havířovských ZŠ. Letos se soutěže zúčastnilo 15 družstev z 8 škol. Sponzorem soutěže byla firma Tietoevry, čímž jí děkujeme.

Na stanovišti biologie byly celkem 3 úkoly. Poznávání přírodnin, nerostů, rostlin, živočichů a částí těla člověka. Kvíz se týkal znalostí o bezobratlých živočiších . A skládací hru Trimino, kde se k sobě  soutěžící přiřazovali pojmy týkající se smyslové soustavy.  S poznávačkou problém nebyl, ale Trimino všem zamotalo hlavu. Jinak šlo vše v pohodě.

Účastníci dnešní soutěže si v chemii procvičili pomocí křížovky znalost chemického nádobí a na základě tajenky se dozvěděli více o fungování jaderného reaktoru. Pomocí přiřazování si zopakovali své znalosti názvosloví chemických sloučenin. Prakticky si pak soutěžící vyzkoušeli práci laboranta v chemické laboratoři, kdy určovali pH různých látek i dvou neznámých vzorků.

Na dnešním zeměpisném stanovišti jsme si pro žáky připravili zábavný pracovní list, ve kterém se hádalo pět měst z ČR za pomocí čtyř indicií a obrázků.

V matematice měli soutěžící za úkol v krátkém dvacetiminutovém bloku vyřešit deset příkladů. Jednalo se například o číselnou řadu, doplňování cifer do číselné pyramidy, dělení majetku Karla IV. mezi své potomky, skládání geometrických obrazců, zajímavé příklady s mincemi či tolary nebo výpočet rychlosti běhu v aleji.

Na stanovišti robotiky byly pro žáky připraveny čtyři úkoly. První dva úkoly byly zaměřené na programování microbitu v blokovém prostředí Makecode. Třetím úkolem bylo vytvořit program pro robota mBot2 v aplikaci Makeblock, která také umožňuje blokové programování. Čtvrtým úkolem byla úniková hra, kterou připravila firma Tietoevry. Soutěžící luštili číselný kód za pomocí nápověd na monitoru a logického uvažování.

Na prvním stanovišti ve fyzice se žáci blíže podívali na tepelnou elektrárnu Dětmarovice. Zjistili fakta třeba o výkonu, účinnosti, typu turbín a spotřebě uhlí. Na druhém stanovišti měli za úkol zjistit cenu za spotřebovanou elektrickou energii při svícení vánočními světýlky v období Vánoc pro běžnou domácnost, a to hned ve dvou cenových tarifech – cena pro byt a pro rodinný dům se totiž liší, a ne málo. Poslední stanoviště nabídlo týmu řešení fyzikálních hádanek a puzzle, kde si ověřili logické myšlení a znalosti převodů jednotek. 

Stupně vítězů si rozdělila tato družstva:

  1. místo ZŠ 1. máje                              Heran Tomáš, Rusiniak Ruslan, Potočná Tereza
  2. místo ZŠ Dolní Domaslavice          Nolčová Barbora, Rudzká Eliška, Pavlas Adam
  3. místo ZŠ 1. máje                              Svoboda Martin, Hulenková Natálie, Chalotová Karolína

Celkové výsledky si můžete prohlédnout v tabulce a fotky ve fotogalerii.

Gratulujeme medailistům a všem soutěžícím děkujeme za účast. Taktéž děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci. 

RNDr. Yvonne Puffer