Přednáška – Nanotechnologie, jejich aplikace a vliv na život

Ve středu 6. března 2024 proběhla, pro studenty Semináře z chemie ve 3. ročníku, přednáška Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO na téma Nanotechnologie, jejich aplikace a vliv na život. V první části přednášky představila paní Ing. Martina Kalová, Ph.D. studentům letos nově akreditovaný bakalářský studijní program Inovace a design […]

Odpoledne s katedrou biologie a ekologie PřF OU

Dne 29. 2. 2024 proběhla beseda s  Mgr. Jiřím Pergnerem, Ph.D. Představil katedru biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a promluvil na téma „Moderní přístupy molekulární biologie v lékařství aneb co už umíme napravit“. Akce byla určena studentům semináře biologie 3. ročníku a pro zájemce o biologii […]

Návštěva patologie Havířovské nemocnice

V úterý 19.12. jsme v rámci výuky Biologického semináře navštívili oddělení patologie v Nemocnici Havířov. Měli jsme možnost vidět pitvu člověka s doprovodným výkladem paní doktorky, která nás seznámila se základní anatomickou stavbou mozku a orgánů hrudní a břišní dutiny. Všichni zaměstnanci oddělení nám ochotně odpověděli na naše dotazy a […]

Vědecký čtyřboj – tentokrát to vyšlo…

V předchozím článku jsme informovali o soutěži Vědecký čtyřboj, která nebyla v původním termínu z technických důvodů dokončena. Náhradní termín byl dnes od 12:00 do 14:30. Překvapivá a potěšující informace přišla v předvečer soutěže od čtveřice Hana Samuhelová, Matyáš Maceczek, Dan Kříž (všichni kvinta) a Jonatana Brožka (z 1.A), […]

Vědecký čtyřboj 2023 – nedohráno…

V roce 2018 připravili absolventi a studenti Gymnázia Ostrava, Volgogradská ul., pro středoškoláky soutěž, kterou nazvali Vědecký čtyřboj. Každý tým nasadil po jednom soutěžícím do matematické, fyzikální, chemické a biologické části. V druhé fázi pak řešili úkoly všichni členové týmu dohromady. V každém následujícím roce se počty soutěžících týmů […]

Přírodovědné dopoledne

Tradiční akcí našeho gymnázia je Přírodovědné dopoledne v rámci projektu GYMKOM, která se konala v úterý 14. 11. 2023. Akce je určena pro žáky 9. tříd ZŠ. Letos se zúčastnilo 8 základních škol z Havířova a Dolních Domaslavic. Účastníci přírodovědného dopoledne si v chemii procvičili pomocí křížovky […]

Přírodovědné dopoledne

Srdečně vás zveme na přírodovědné dopoledne, která proběhne na našem gymnáziu dne 14. listopadu 2023. Pro vaše žáky z 9. tříd budou připraveny prezentace, praktické úkoly, pozorování, zábavné hry a cvičení z přírodovědných předmětů. Bližší informace o akci a přihlášení najdete na pozvánce.

Už tam budem? Ano, na ČT :D v pátek a v neděli

V květnu se naši tehdejší kvartáni aktivně zúčastnili televizní soutěže Už tam budem? Průběh a natáčení „havířovského“ dílu v olomoucké Pevnosti poznání popsala ve svém článku Hanka Samuhelová, přímá účastnice souboje. Česká televize zařadila vysílání tohoto dílu na kanál ČT 😀 v pátek 15. 9. […]

PEVNOST MORAVSKÁ 2023 aneb Úsvit vědců 

Ve středu 24.5. se tým deseti žáků naší kvarty zúčastnil Pevnosti Moravská, již tradičně pořádané soutěže ZŠ Moravské. Tématem letošního ročníku byli, jak už samotný název napovídá, různí, více, či méně známí vědci, jejichž poznatky, objevy a vynálezy často využíváme, aniž bychom věděli, kdo za […]

Den Země

21. dubna se na havířovském náměstí konal již tradiční Den Země. Téma v letošním roce bylo „Dřevo“. Děti z mateřských a základních škol mohly ve stánku našeho gymnázia pozorovat nebo samy zkoušet různé chemické pokusy. Také si mohly vyzkoušet zatloukání hřebíku do dřeva na čas anebo malování […]