Návštěva patologie Havířovské nemocnice

V úterý 19.12. jsme v rámci výuky Biologického semináře navštívili oddělení patologie v Nemocnici Havířov. Měli jsme možnost vidět pitvu člověka s doprovodným výkladem paní doktorky, která nás seznámila se základní anatomickou stavbou mozku a orgánů hrudní a břišní dutiny. Všichni zaměstnanci oddělení nám ochotně odpověděli na naše dotazy a […]

Ostrá expedice DofE, 27. – 28.6.

Po absolvování cvičné expedice se před studenty otevřela nová výzva, a to ostrá expedice. V čem se obě expedice odlišují? Zatímco cvičnou organizují a plánují učitelé, v případě ostré expedice je veškerá organizace na žácích. Musejí naplánovat dopravu, trasu, najít vhodné místo k přespání, vymyslet smysl expedice. Po […]

Zlatá ceremonie DofE

Ve středu 24.5. proběhla ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu České republiky, slavnostní Zlatá ceremonie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburg- DofE. Tímto aktem 42 mladých lidí z celé ČR oficiálně ukončilo nejvyšší úroveň tohoto programu. Z rukou prince Edwarda a Jiřího Drahoše převzali symbolické zlaté […]

Bronzová ceremonie DofE

Ve čtvrtek 23.3.se v Ostravě konala DofE ceremonie pro účastníky programu, kteří již splnili bronzovou či stříbrnou úroveň. Za naše gymnázium se to týkalo celkem 9 studentek, shodou okolností všech ze sexty. Z různých organizačních důvodů a nemocí se ceremonie nakonec zúčastnily jen Markéta Fremlová a […]

Co nás čeká na VŠ?

26.ledna nás v hodině Biologického semináře navštívili absolventi, kteří dnes studují na Lékařských a Přírodovědeckých fakultách v Ostravě, Olomouci a Brně.  Představili nám své vysoké školy, kolik hodin denně tráví učením, jak bydlí, kam se chodí učit. Popsali nám univerzitní města a řekli jejich pozitiva […]

Ocenění učitelů

U příležitosti oslav Dne učitelů v pondělí 28. března ocenili zástupci města Havířova učitele a žáky za úspěchy v roce 2021. Naše kolegyně Mgr. Jindřiška Janečková si z rukou primátora města převzala pamětní medaili za dlouholetou kvalitní, tvůrčí, pedagogickou a výchovnou činnost. V kategorii Žák základní a střední školy […]

Banát 2021

Tradiční biologicko-geografická exkurze nás letos zavedla do Banátu, českého ostrůvku uprostřed Rumunska, v nádherné krajině Západních Karpat. Naše dobrodružná výprava započala v nedělní večer v Havířově, odkud jsme se vydali na více než 15 hodinovou cestu za rumunské hranice. Po pár přestupech, „milém“ zážitku s bezdomovci na […]

Cvičná expedice Dofe

Cvičná expedice DOFE Po několika měsíční snaze při plnění aktivit, které jsme si chtěli zkusit, se náš tým dostává do semifinále. Ve dnech 2.-3.9. jsme plni odhodlání vyrazili na cvičnou expedici, abychom se připravili na ostrou expedici. Naše cesta začala naprostým základem. Každý správný skaut […]

EXPEDICE DOFE

Sedm studentů našeho gymnázia zakončilo bronzovou úroveň programu DofE (Cena vévody z Edinburghu), a to splněním posledního úkolu – ostré expedice. Expedice se konala 15.9. a 16.9. v Beskydech. V úterý 15.9. ráno jsme vyjeli z Havířova a dojeli do Ostravice, odkud jsme se vydali […]

DofE cvičná expedice

V září loňského roku se sedm studentů našeho gymnázia přihlásilo do mezinárodního programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), do kterého je zapojeno přes 130 zemí světa a celý program probíhá pod záštitou britské královské rodiny. Cílem programu je osobní rozvoj mladých lidí ve třech oblastech: […]

Podkarpatská Rus

Tradiční podzimní exkurze letos zamířila na Podkarpatskou Rus, konkrétně na Koločavu. V pondělních brzkých ranních hodinách se naše parta potkala na Hlavním nádraží v Ostravě a vlakem jsme vyrazili za dobrodružstvím a poznáním. Kolem poledne jsme dorazili do slovenských Michalovců, odkud jsme pak autobusem pokračovali k ukrajinským hranicím. […]