Výchozím bodem naší cvičné expedice byly Hranice na Moravě, z nichž jsme se vydali směrem k Potštátu. Na trase se nacházely opuštěné břidlicové štoly, u nichž jsme měli možnost pozorovat mloky skvrnité. Cestou přišel čas i na trochu basketbalu, díky otevřenému hřišti s míčem. Po krátkém turnaji jsme pokračovali ke zřícenině Puchart, kde jsme si po náročném výstupu dali zasloužený oběd a chvíli jsme si zde odpočinuli. Červená značka nás dále vedla po lesní stezce a loukách až do Potštátu, kde se naskytla příležitost doplnit vodu. Večer jsme se utábořili u vojenského prostoru Libavá a večeři jsme si upekli na ohni. Ráno jsme vše uklidili a pokračovali přes Potštát do osady Michalov a dále k Olšovci. Zpátky do Hranic jsme dojeli autobusem.

        Adéla Barvíková, Hana Samuhelová, Amélie Poledníková, Beáta Stašová