Po absolvování cvičné expedice se před studenty otevřela nová výzva, a to ostrá expedice. V čem se obě expedice odlišují? Zatímco cvičnou organizují a plánují učitelé, v případě ostré expedice je veškerá organizace na žácích. Musejí naplánovat dopravu, trasu, najít vhodné místo k přespání, vymyslet smysl expedice. Po dlouhých a nesnadných přípravách jsme nakonec vyrazili do Vítkova a odtud se vydali cestou i necestou dokumentovat staré břidlicové štoly, kterých je v této lokalitě požehnaně. Po nalezení jsme každou štolu vyfotografovali, zanesli do mapy a nahlédli dovnitř. Přespali jsme v blízkosti jedné takové staré štoly a druhý den pokračovali v průzkumu. Celou expedici jsme zakončili v Budišově nad Budišovkou. Celkem jsme zdokumentovali 11 starých štol a 1 dodnes funkční.

                                 Libor Smilovský