SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ BRONZOVÉ ÚROVNĚ PROGRAMU DOFE

Ceremonie covidu navzdory.

Po splnění všech náležitostí zbýval zapojeným studentům poslední  a symbolický krok k uzavření bronzové úrovně. Ta je vypsána jako půlroční program včetně 2 expedic. Právě uskutečnění expedic se v době pandemie coronaviru ukázalo jako velký problém. Nakonec se jej povedlo vyřešit a účastníci se těšili na slavnostní ceremonii, při které měli být dekorováni. Bohužel také toto pandemie zhatila. Proto se lidé z vedení programu DofE rozhodli, že ceremonii přivezou za studenty. Díky tomu studenti nebyli ochuzeni o slavnostní atmosféru provázející dekorování úspěšných účastníků. Ve středu 2. 12. tedy naše gymnázium zažilo premiérovou slavnostní ceremonii. Z rukou ředitele programu DofE Michala Ježe a oblastní koordinátorky Veroniky Ormaniecové obdrželi certifikát a pamětní medaili. Úspěšnými studenty jsou: Jana Šimsová, Anežka Šplíchalová, Anna Zavázalová, Karolína Mrázková, Michal Mrázek, Vendula Drapová a Sára Kutsherauer. Na závěr bych rád poznamenal, že tímto program DofE na našem gymnáziu nekončí. V letošním školním roce se přihlásilo 13 nových studentů, které náplň programu oslovila. Díky tomu vzniknou 2 skupiny. Jedna plní opět bronzovou úroveň. Druhá skupina sestavená z mladších studentů se rozhodla „zaútočit“ na vyšší, tedy stříbrnou úroveň. Její absolvování je podmíněno ročním plněním programu.

 

Oceněným studentům blahopřeji a novým účastníkům přeji podobně úspěšné absolvování programu.

Libor Smilovský