Den prevence pro naše studenty

Jako každý listopad jsme i v letošním roce pro žáky pvního ročníku a kvinty připravili ve spolupráci s Policií ČR program Trestní odpovědnost nezletilých a mladistvých. Program se konal ve čvtrtek 15. listopadu během prvních čtyř vyučovacích hodin. Cílem programu bylo seznámit žáky s jejich trestní odpovědností a naučit je rozeznávat, jaké chování je v mezích zákona a jaké je naopak za jeho hranicemi. Vysvětlit jim pojmy přestupek a trestný čin a seznámit s postihy za protiprávní činy v jejich věku.

Další aktivitou tento den byla primární prevence sociopatologických jevů se zaměřením na klima a vztahy ve třídě. Tato aktivita byla připravena také pro třídy sekundu a tercii.